آرش صادقی از زندان آزاد شد

آرش صادقی از زندان آزاد شد

امتداد: آرش صادقی امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه از زندان رجائی‌شهر کرج آزاد شد.   آزادی وی با اعمال بخشنامهٔ کاهش مجازات حبس تعزیری و پس از تحمل ۵ سال و ...