آریانا گرانده

آریانا گرانده رکورد بیشترین لایک در اینستاگرام را زد!

آریانا گرانده رکورد لایک در اینستاگرام را زد آریانا گرانده ، خواننده مشهور 27 ساله ، با انتشار عکس های عروسی خود رکورد بیشترین لایک یک فرد واقعی را در ...