۶نظر مقام معظم رهبری درباره زدن آمپول تقویتی در حال روزه۵۳۷۲۳۷۲

نظر مقام معظم رهبری درباره زدن آمپول تقویتی در حال روزه

خبرآنلاین: مقام معظم رهبری حکم تزریق سرم و آمپول تقویتی در حال روزه را بیان کردند. مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که آیا تزریق سرم و آمپول ...