آنتی بادی کرونا تا یک سال در بدن بیمار باقی می ماند

آنتی بادی کرونا تا یک سال در بدن بیمار باقی می ماند

طبق مطالعه اخیر در ایالات متحده ، آنتی بادی کرونا تا یک سال پس از بیماری کوید -۱۹ در بدن فرد باقی مانده و قابل تشخیص است. در این مطالعه ...