فتوای روزه در کرونا ، روزه بگیریم یا نه ؟!

فتوای روزه در کرونا ، روزه بگیریم یا نه ؟!

تازه های شبکه های اجتماعی : فتوای مهم آیت الله سیستانی برای روزه داران در ماه رمضان: کسانی که به هیچ دلیلی نمی توانند کارشان را رها کنند و ترس ...