ماجرای اخلال در کلاس درس دختران

ماجرای اخلال در کلاس درس دختران

من قصد اخلال در امور تدریس معلمان را نداشتم و تنها به دلیل غرور نوجوانی و شرطی که با دوستانم بسته بودم، می خواستم کلاس های تدریس فضای مجازی را ...