بیماری استئونکروز فک چیست؟

بیماری استئونکروز فک چیست؟

استئونکروز فک که به اختصار ONJ نامیده می شود ، یک بیماری نادر در بافت استخوانی فک پایین یا فک فوقانی است و معمولاً به خوبی بهبود نمی یابد. محققان ...