اسماعیل حلالی

کنایه یک پرسپولیسی به مدیر استقلال

خبرورزشی: پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: من از پرسپولیس شکایت کنم؟ اصلاً حرف زدن در مورد شکایت از پرسپولیس هم زشت است. من آدمی نیستم که از این کارها بکنم و برایم ...