girls-or-boys

دخترها باهوش ترند یا پسرها

تفاوت بین دخترها و پسرها در بسیاری از جوامع هنوز وجود دارد، اما آیا تفاوتی در هوش و استعداد دخترها و پسرها وجود دارد؟ آیا پسرها باهوش ترند یا دخترها؟ در این مقاله به طور کامل به این مسئله می پردازیم.
ایرانیان باهوش رو به کاهش هستند؟

ایرانیان باهوش رو به کاهش هستند؟

یک نماینده مجلس می گوید ذخیره ژنتیکی نخبگان در کشور رو به کاهش است ، ما این ادعا را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کردیم ؛ ماجرا چیست؟ روزنامه ...
9eye-galass

افراد عینکی باهوش تر هستند!

براساس تحقیقات جدیدی که صورت گرفته است, افراد عینکی هوش بالاتری از سایرین دارند!
n00085344-b

مغز افراد باهوش نیاز به جریان خون بیشتری دارد

هرچقدر مغز فعال تر باشد، نیاز به منبع خونی بیشتری دارد، از اینرو شریان های منبع بزرگ تر می شوند. حفره های موجود در جمجمه فسیل ها، اندازه واقعی سایز ...