الکس فرگوسن

۱۰ نکته خواندنی از سر الکس فرگوسن

با ده نکته خواندنی از زندگی سر الکس فرگوسن، بهترین مربی تاریخ جهان آشنا شوید.
1fergusen

گویا الکس فرگوسن به هوش آمده و حتی با نزدیکانش نیز صحبت کرده است.

الکس فرگوسن به هوش آمد سرمربی سابق منچستریونایتد به هوش آمد. پس از انتشار خبر خونریزی مغزی سرالکس فرگوسن و عمل جراحی وی، دنیای فوتبال در شوک بزرگی فرو رفت. ...