ماجرای دعوای ریحانه پارسا با امین تارخ + فیلم

ماجرای دعوای ریحانه پارسا با امین تارخ + فیلم

ریحانه پارسا در جدیدترین سوگیری خود نسبت به امین تارخ هشتک نه به آموزشگاه امین تارخ را راه انداخت و در اینستاگرام جنجال دوباره‌ای به پا کرد. پارسینه نوشت : ...