انیسون سرد است یا گرم + جواب

انیسون سرد است یا گرم + جواب

انیسون سرد است یا گرم انیسون (نام علمی: Pimpinella anisum) گیاهی با دانه های بسیار معطر و بسیار شبیه رازیانه است. از این گیاه در ایران باستان در دارو و ...