افزایش حمله قلبی با تغییر ساعات بهاره

افزایش حمله قلبی با تغییر ساعات بهاره

نتایج یک مطالعه در مجله پزشکی اوپن هرت نشان می دهد که میزان "حمله قلبی" همزمان با تغییر در زمان رسمی ابتدای بهار ، 24٪ افزایش یافته است! طبق مصوبه ...