565656

پر درآمدترین “شغل های یدی”

مشاغل یدی از جمله مشاغلی است که سختی‌های خاص خود را دارد و همین ویژگی موجب می‌شود تا کسانی که در این قبیل حرفه‌ها مشغول به کار می‌شوند شرایط خاصی ...

بهترین “مشاغل” سال 2014

تمام مشاغل دنیا یکسان نیستند. در حقیقت تفاوت بین مشاغل تفاوت بین میزان مسئولیت های آن ها است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 100 شغل برتر دنیا در سال 2014 معرفی ...
بدترین شغل در جهان

مردی با بدترین شغل در جهان ! (تصاویر)

بدترین شغل در جهان   برخی مشاغل برای انسان، حکم سخت‌ترین کارهای دنیا را دارند. به گزارش تسنیم، در میان مشاغل موجود، برخی پیشه‌ها سخت و طاقت‌فرسا هستند و نیازمند ...
شغل

شغلهای ممنوع و مجاز

طبق تعالیم اسلام چه شغلی برای مؤمن ممنوع و چه کاری مشروع است؟ حوزه نیوز: طبق تعالیم اسلام چه شغلی برای مؤمن ممنوع و چه کاری مشروع است؟ اولویت ها ...