بیلی ایلیش در آغوش مار آناکوندا ! / عکس

بیلی ایلیش در آغوش مار آناکوندا ! / عکس

بیلی ایلیش در موزیک ویدیوی جدیدش به اسم «power» در آغوش یکی مار آناکوندا است.