index

بیل کازبی کمدین معروف و متهم به تجاوز آزاد شد ( عکس )

کمدین و شخصیت تلویزیونی بیل کازبی که به دلیل تجاوز جنسی در زندان بسر می برد ، با آزادی مشروط از زندان آزاد شد. به گزارش ورایتی ، دادگاه عالی ...