تایم لپسی زیبا از بلند شدن هواپیما از زمین / فیلم

تایم لپسی زیبا از بلند شدن هواپیما از زمین / فیلم

برترین ها : شما هرگز بلند شدن یک هواپیما را از این زاویه ندیده اید ، فیلم زیر را تماشا کنید. https://cdn.jabeh.com/node/2021/4/4/DgB9aaixpCEbIkxiSX0cBv581cix6kTrbwDlUek4_240.mp4