تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ + تقویم

تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ + تقویم

«بر اساس تقویم مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تعطیلات رسمی و رویدادهای سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام شده است: تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰   تعطیلات رسمی فروردین ۱۴۰۰ از یک ...