زندگی مجردی

چرا جوان ها زندگی مجردی را انتخاب می کنند؟

جوان هایی که زندگی مجردی را انتخاب می کنند دو دسته هستند. چرا جوان ها زندگی مجردی را انتخاب می کنند؟ آن ها که با وجود داشتن خانواده ترجیح شان ...
تجرد پسران

تحلیلی بر تجرد پسران 20 تا 44 ساله

یک جامعه شناس می‌گوید: ۳۳‌درصد مردان ۲۰ تا ۴۴ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. ازدواج نکردن در میان زنان جوان نیز به گفته شهلا کاظمی پور به این صورت است که ...
تنهازیستی

گرایش جوانان ایرانی به «تنهازیستی»

یک جامعه‌شناس با اشاره به دلایل تأخیر در ازدواج و تنهازیستی در جامعه گفت: دوری از نظارت والدین و سخت گیری آنان، شکاف بین نسلی، دست یابی جوانان به سطحی ...