56456464

توماس توخل و همسرش پس از قهرمانی در اروپا / عکس

توماس توخل و همسرش پس از قهرمانی در اروپا
نظر توماس توخل به گل مهدی طارمی به چلسی

نظر توماس توخل درباره گل مهدی طارمی به چلسی

توماس توخل در پاسخ به گل شگفت انگیز مهدی طارمی به چلسی ، این گل را "با حس خوش شانسی" توصیف کرد. طارمی در دقیقه چهار بازی وقت اضافی بازی ...