عجیب ترین نام های خانوادگی در ثبت احوال!2587933

عجیب ترین نام های خانوادگی در ثبت احوال!

عجیب ترین نام های خانوادگی تولد شناسنامه در کشور ما مربوط به حدود ۱ قرن پیش است. پیش از آن پشت جلد قرآن یا کتاب‌های مقدس دیگر برای پیروان سایر ...