جواد محتشمیان

جواد محتشمیان چگونه گزارشگر شد؟ ( ویدیو )

جواد محتشمیان چگونه گزارشگر شد؟ ایلنا: جواد محتشمیان گزارشگر قدیمی و با تجربه والیبال از چگونگی ورودش به این حرفه صحبت می‌کند. https://cdn.jabeh.com/node/2021/6/7/MEEOdQg3BBmzj1wFwoo4inNxHsY1GWeZdmqKPMcH.mp4