جولین مور و دخترش لیو / عکسور

جولین مور و دخترش لیو / عکس

عکسی از جولین مور و دخترش لیو که به تازگی ۱۹ ساله شده است. شباهت چهره و رنگ موی این مادر و دختر بسیار جالب است.