p08-01

پرونده حذف یارانه ها

۲۲ نماینده مجلس طرح تقاضای رفراندوم حذف یارانه‌ها را امضا کردندتوپ یارانه‌ها در زمین مردم؟ سیزده سال از اجرای قانون  هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. اما این قانون که قرار بود به ...