ماجرای باغ وحش مرموز حسن رعیت چیست؟

ماجرای باغ وحش مرموز حسن رعیت چیست؟

حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم به فساد کلان اقتصادی که شیوه متفاوتی داشت با ساخت باغ وحشی خصوصی و مجلل افراد تاثیرگذار را به آنجا دعوت می‌کرد و ... ...
ماجرای باغ وحش مرموز حسن رعیت چیست؟

حسن رعیت کیست + ماجرای بازداشت

پس از آن که نام بابک زنجانی بر زبان‌ها افتاد، تصویری هم از میرکاظمی در یک هواپیمای اختصاصی به همراه زنجانی منتشر شد.  بابک زنجانی ضمن تأیید صحت این تصویر ...