ژولیده نیشابوری کیست + زندگینامه و درگذشت

ژولیده نیشابوری کیست + زندگینامه و درگذشت

حسن فرحبخشیان ملقب به ژولیده نیشابوری کیست ؟ حسن فرحبخشیان ملقب به 'ژولیده نیشابوری' یکی از شاعرانی به نام ایران اسلامی است که در سال 1325 هجری شمسی در شهر ...