2656150

داستان حضرت موسی چه بود + زندگینامه

سالها پیش ، فرعون در سرزمین مصر حکومت می کرد. او ستمگر و ستمگر بود ، و مردم اسرائیل را مورد آزار و اذیت قرار داد. یک شب او خواب ...