۶۷۲۴۰۷۹_۱۸۳

بازی با مرگ برای کسب رزق حلال +عکس

تصویری از کارگران اداره برق که برای کسب روزی حلال این چنین کارهای خطرناکی را انجام می دهند. بازی با مرگ برای کسب رزق حلال در این مطلب تصویری از ...
۴۶۵۱۶۵۴۱۵

نان این نانوا خوردن دارد +عکس

یک عکس طی این دو سه روز گذشته حال ما را جا آورد، حسابی آمدیم سر کیف، اصلا خستگی کهنه ماسیده در عضلاتمان در رفت و دوباره کوک شدیم. این مرد ...
عکس/ برای یک لقمه نون حلال (۱۹)

برای یک لقمه نون حلال / عکس

به نفس نفس افتاده‌ایم بس که دویدیم، آنقدر تند که ندیدیم تابلوهای ورود ممنوع شرع را و حالا که از نفس افتاده‌ایم، دستان پینه بسته کارگری را می بینیم که ...

نوشیدن شراب حلال اعلام شد

وی در این ادعای مضحک که در برنامه ی پخش زنده صورت می گرفت، گفت: امام ما ابوحنیفه به این مسأله شک داشت ولی اکنون فرزندان ابوحنیفه این شک را ...