index

حمیدرضا پگاه هم مجری شد!

این روز‌ها دوباره حضورِ بازیگران در قامتِ مجری مسابقات و برنامه‌های تلویزیونی پررنگ شده؛ تا جایی‌که «حمیدرضا پگاه» هم با مسابقه‌ای وارد این عرصه می‌شود. تسنیم: این روزها دوباره حضورِ ...