تصویری از دو خر که در فضای مجازی پربازدید شد!

تصویری از دو خر که در فضای مجازی پربازدید شد!

تصویر خری که به زور خر دیگر را از وسط جاده کنار می کشد ، یکی از پربازدیدترین تصاویر در فضای مجازی بود. در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر ...