خردل سرد است یا گرم + جواب

خردل سرد است یا گرم + جواب

خردل سرد است یا گرم خردل گیاهی است علفی و بومی منطقه مدیترانه و دارای بلندی 20 تا 60 سانتی متر. گلهای این گیاه زرد است. برگهای این گیاه سبز ...