643642

علت های خونریزی در گلو چیست + درمان

خونریزی که به نظر می رسد از گلو باشد ممکن است از این ناحیه یا حتی از دستگاه تنفسی منشا نگیرد. به عنوان مثال ، این خونریزی ممکن است ریشه ...