prednisone

عوارض داروی پردنیزون چیست؟

پردنیزون برای درمان انواع بیماری ها از جمله بیماری التهابی روده ، لوپوس ، آسم ، سرطان ها و چندین نوع آرتروز استفاده می شود. با عوارض جانبی مانند افزایش ...