۶۵۷۳۴۴۳

معیار عجیب اسکوچیچ برای انتخاب همسر!

استقلالی ها و پرسپولیسی ها   دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم مـلی در برنامه فوتبال برتر گفت: همسرم را طوری انتخاب کردم که باجناق نداشته باشم!   https://cdn.jabeh.com/node/2021/6/20/CRLDDdTqEmpCaAWOPMkq9LE7beLtIRF40lSXxO1K.mp4