شیرین نجفی کیست + عکس و دستگیری

شیرین نجفی کیست + عکس و دستگیری

برخی از نزدیکان روح الله زم ادعا کردند شیرین نجفی زم را به عراق دعوت کرده و بنیانگذار دستگیری وی بوده است. امروز سخنگوی قوه قضائیه درباره شیرین نجفی ، ...