index

برش پیتزا به شکل مساوی توسط دو ریاضیدان!

دو ریاضیدان در انگلستان راهی خلاقانه برای برش یکنواخت پیتزا با استفاده از اشکال هندسی کشف کرده اند. هادلی و وسلی هر دو از دانشگاه لیورپول گرد هم آمدند تا ...