توهین شبکه من و تو به سعدی / فیلم

توهین شبکه من و تو به سعدی / فیلم

توهین شبکه من و تو به شاعر پرآوازه ایران برترین ها : در برنامه ببین تی‌وی در شبکه من و تو، به سعدی، شاعر بزرگ ایران توهین شد. https://cdn.jabeh.com/node/2021/3/18/SEnoa2cNU69lR1T1HUrdpDfDYciWUvNL5Is1YkQ9.mp4