download (3)

درمان قطعی واریس پا

رگ های واریسی در بیشتر موارد بدون علائم آزاردهنده هستند و مردم آن ها را به چشم یک مشکل زیبایی می بینند.مقدار خونی که در رگ های واریسی تجمع می ...