یک موش پارلمان اندلس در اسپانیا را به هم ریخت! ( ویدئو )

یک موش پارلمان اندلس در اسپانیا را به هم ریخت! ( ویدئو )

ورود موش ناخوانده جلسه روز چهارشنبه پارلمان اندلس در اسپانیا را مختل کرد. موش در حالی وارد پارلمان شد که نمایندگان در آستانه رای گیری برای تعیین سوزانا دیاز ، ...