واردات شراب در عربستان آزاد شد !

واردات شراب در عربستان آزاد شد !

به زودی بخشنامه ای از دیوان سلطنتی سعودی با امضای محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان صادر می شود که در آن، ولی عهد ورود شراب به عربستان بنا بر شروطی مجاز دانسته است.
23

عاقبت خنده دار مشروب خوری بیش از حد این خانم+تصاویر

هنگامی که پلیس ساعت 1.30 صبح به محل رسید ان دو در حالی که سوار بر ماشینی بودند در حال روابط بی شرمانه بودند.به گزارش پارس ناز پلیس با نزدیک ...

همسر دادن به این افراد، برابر است با دلالی زنا

مصطفی لعل شاطری: یکی از اموری که از جانب خداوند حرام شمرده شده است، شرب خمر و استفاده نمودن از مسکرات و بویژه شراب می باشد، چرا که در آن ...

نوشیدن شراب حلال اعلام شد

وی در این ادعای مضحک که در برنامه ی پخش زنده صورت می گرفت، گفت: امام ما ابوحنیفه به این مسأله شک داشت ولی اکنون فرزندان ابوحنیفه این شک را ...