635910649729152433

کف زنی کفتار از مار پیتون + عکس

بی دلیل نیست که کفتار را در حیات وحش یک لاشخور حرفه ای تمام عیار می دانند؛ عکس هایی که یک گردشگر آلمانی برداشته نشان می دهد این حیوان می تواند لقمه را از دهان شکارچی بیرون بکشد.
Opossum

تصاویر:صاریغ بزرگ طعمه مار پیتون گرسنه شد

درلحظه باور نکردنی پیتون گرسنه صاریغ بزرگ را مانند یک گل در حالی بلعید که کیسهتن نگون بخت طبق عادت خود از درخت آویزان شده بود.
rp_1435189047773_1.jpg

خودکشی مار با خوردن جوجه‌تیغی + تصاویر

یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.
pheyton (1)

تصاویر: بلعیده شدن روباه توسط مار پیتون

این تصاویر لحظه بلعیدن یک روباه سیاه توسط مار پیتون را نشان می‌دهد که توسط یک عکاس در پارک رنجر ثبت شده است. این اتفاق بیش از 6 ساعت به ...