اشکال دارد مردم از درآمد مسئولان مطلع باشند؟

اشکال دارد مردم از درآمد مسئولان مطلع باشند؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهم‌ترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار می‌گیرد. ...
index

ثروت محرمانه محصول فساد است!

تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور فقدان اراده برای مبارزه با فساد است برترین‌ها: عباس عبدي: تنها دليل محرمانه بودن ثروت مديران كشور فقدان اراده براي مبارزه با فساد ...