6346234623463

علی آشکار دانشمند ایرانی کیست + عکس

علی آشکار دانشمند ایرانی و محقق درمان سرطان پستان کیست؟ دانشمندان دانشگاه مک مستر ، با کمک محقق ایرانی علی آشکار ، روش جدیدی برای ایمنی درمانی سرطان ایجاد کرده ...