غش کردن خانم رئیس در کنفرانس مطبوعاتی / فیلم

غش کردن خانم رئیس در کنفرانس مطبوعاتی / فیلم

تانجا اریکسن رئیس آژانس پزشکی دانمارک در جریان کنفرانس واکسن کرونا به زمین افتاد. کنفرانسی در مورد تصمیم به قطع واکسن Astrazeneca در دانمارک در حال برگزاری بود ، اما ...