قانون آفساید

قانون آفساید در یورو 2020 تغییر می کند

قانون آفساید در یورو 2020 تغییر می کند هیئت بین المللی اتحادیه فوتبال (IFAB) به عنوان تنها قانونگذار در فوتبال ، تغییراتی را در قانون آفساید اعمال کرده است که ...