قصه فرهاد و شیرین اثر کیست + عکس

قصه فرهاد و شیرین اثر کیست + عکس

قصه فرهاد و شیرین شیرین و فرهاد یا فرهاد و شیرین منظومهٔ عاشقانهٔ ناتمامی ۱۰۷۰ بیتی در قالب مثنوی از وحشی بافقی به تقلید از خسرو و شیرین است. در ...