index

تعطیل بود، بار نرسید، قیمت گوجه ۴برابر شد!

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران تعطیلات را دلیل کمیاب‌شدن و افزایش ۴ برابری قیمت گوجه اعلام کرد. همشهری: رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران تعطیلات را دلیل ...