عکسی که قبل از ترور گاندی توسط مارگارت وایت ثبت شد

عکسی که قبل از ترور گاندی توسط مارگارت وایت ثبت شد

مارگارت وایت ، یک عکاس زن آمریکایی ، عکسی را ثبت کرد که دو سال قبل از ترور گاندی در تاریخ ثبت می شود. در سال 1946 ، به مارگارت ...