اخراج عجیب مترجم 10 زبانه تیم الاهلی عربستان

اخراج عجیب مترجم 10 زبانه

مشاری الغامدی ، مترجم مشهور تیم فوتبال الاهلی ، اخراج شد. گفته می شود امتناع الغامدی از کاهش حقوق وی در دوره کرونا دلیل برکناری وی بوده است. ولادان میلوویچ ...