۶۴۳۳۶۲۴۷۳۴

صدور حکم برای متهمان ۶ پرونده کلان اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری استان قم آخرین وضعیت شش پرونده کلان اقتصادی استان را تشریح کرد و گفت: برای هر ۶ پرونده حکم صادرشده است که برخی به اجرا رسیده و یا ...